CONSTRUCȚII - MONTAJ | INSTALAȚII

Istoricul companiei

CONREP SA, cu sediul în Vişeu de Sus - Maramureș, este înfiinţată în anul 1991 conform Deciziei Prefecturii Maramureş 114/1991 prin desprinderea din fostul Trust de Construcţii Maramureş. Este o societate legal constituită, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J24/82/1991 cu un capital social de 109.445 Lei. În prezent societatea este integral privatizată.

Capacitatea tehnică şi resursele umane ne permit abordarea oricărei categorii de lucrări specifice.

Infuzia de capital obţinută ca urmare a privatizării, regândirea obiectivelor firmei, dinamismul şi atmosfera de lucru nou creată au determinat ca doar după trei ani de la privatizare, societatea sa ajungă la o cifra de afaceri de aproximativ 10 – 15 ori mai mare decât anterior privatizării, toate pe fondul executării de lucrări  noi si a angajării a încă circa 100 de muncitori constructori permanenţi (inclusiv maiştri şi ingineri).

Datorită unei politici de marketing adecvată s-a castigat un segment de piață foarte mare în zona de Nord a Județului Maramureș, aceasta materializându-se în rezultate financiare foarte bune.

Cu o tradiţie recunoscută în zonă, reprezentative fiind obiectivele realizate în perioada de dinainte de 1989, SC CONREP SA dispune de toată baza materială (statii de betoane și mixturi asfaltice autorizate, poligon de prefabricate, parc auto și utilaje, atelier confecții metalice și armături, etc.) și specialistii în construcții, necesare pentru executarea de lucrări în construcții civile, industriale, drumuri și poduri, lucrări hidrotehnice și edilitare de orice anvergură.

Vă oferim experiența celor 30 de ani de activitate în domeniul construcțiilor!

Mioriței 4, Vișeu de Sus

+40 262 353100

+40 262 353988

info@conrepsa.ro