CONSTRUCȚII - MONTAJ | INSTALAȚII

Politica de mediu și calitate

Principiile și elementele strategice în virtutea cărora este formulată Politica în domeniul calității - mediului - sănătății și securității în muncă a CONREP S.A., organizașie specializată în:

 • Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
 • Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide
 • Lucrări de construcție a drumurilor
 • Construcția de poduri
 • Construcții hidrotehnice
 • Lucrări de învelitori șarpante și terase la construcții
 • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
 • Lucrări de pardosire și placare a pereților
 • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
 • Lucrări de instalații electrice
 • Lucrări de instalații sanitare, de incălzire și de aer condiționat
 • Activităti de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea:
 • proiectare în domeniul construcțiilor civile și industriale
 • proiectare lucrări de construcții a drumurilor și podurilor
 • proiectare rețele de alimentare cu apa, canalizare și stații de epurare,

au la baza conceptele "calitatea totală și dezvoltarea durabilă" și vizează în principal:

 • Satisfacerea cerințelor exprimate și implicite ale clienților la prețuri competitive și avantajoase;
 • Creșterea satisfacției clienților prin furnizarea de produse de calitate realizate în contextul protejării sănătății angajaților nostri și a mediului înconjurător;
 • Perfectionarea personalului care execută, conduce și verifică activități ce influențează calitatea produselor și a metodelor de operare și a căror activități au un impact semnificativ asupra mediului;
 • Mentinerea reputației societății pe piața de construcții;
 • Gestionarea eficientă și ecologică a deșeurilor;
 • Prevenirea poluării, a ranirilor și îmbolnavirilor angajaților;
 • Conformarea cu cerințele legale și alte cerințe la care organizația subscrie;
 • Îmbunătățirea continuă a performanțelor de mediu și sănătate și securitate în muncă;

Pentru realizarea acestor obiective, asigur resursele necesare pentru implementarea și menținerea unui Sistem de Management Calitate – Mediu – Sănătate și Securitate în Muncă, singurul instrument care ne permite să îmbunătățim continuu performanțele de calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă.

În calitate de Director Executiv, mă angajez prin autoritatea de care dispun și în primul rând, prin exemplul personal, în dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management Calitate – Mediu – Sănătate și Securitate în Muncă.

În acest scop deleg Reprezentantului Managementului responsabilitatea și autoritatea pentru urmărirea modului cum este stabilit, implementat și menținut Sistemul de Management al Calității – Mediului – Sănătății și Securității în Muncă și îl însărcinez să coordoneze obiectivele în domeniul calității-mediului și să raporteze direct despre funcționarea sistemului, în vederea analizei și îmbunătățirii acestuia.

Convingerea mea este că toți angajații firmei înteleg și participă la aplicarea acestei politici în scopul îmbunătățirii vieții, relațiilor de afaceri și a calității mediului înconjurător.

Data: 11 Ianuarie 2021

Director Executiv
Ing. Mihai BOGA

Vă oferim experiența celor 30 de ani de activitate în domeniul construcțiilor!

Mioriței 4, Vișeu de Sus

+40 262 353100

+40 262 353988

info@conrepsa.ro