CONSTRUCȚII - MONTAJ | INSTALAȚII

Oferta servicii și produse

Ofertă servicii

Capacitatea tehnică şi resursele umane ne permit abordarea oricărei categorii de lucrări specifice

SC CONREP SA oferă următoarele servicii:

 • Construcţii civile și industriale  cu instalaţiile aferente
 • Construcţii de drumuri şi poduri
 • Construcţii de cale ferată normală sau îngustă
 • Activitate de producţie industrială
 • Preparare betoane şi mortare
 • Confecţii metalice și armături pentru betoane
 • Activitate de mecanizare şi transport cu parcul propriu de maşini şi utilaje
 • Alte servicii către terţi

Ofertă produse

Datorită unei politici de marketing adecvată s-a câştigat un segment de piaţă foarte mare în zona de nord a judeţului Maramureș și nu numai.

SC CONREP SA oferă următoarele produse:

 • furnizarea betoane și mortare
 • furnizarea mixturi astfaltice
 • furnizare prefabricate din beton
 • confecții metalice
 • armături pentru betoane

SC CONREP SA  are o tradiţie recunoscută în zonă, reprezentative în acest sens fiind obiectivele realizate în perioada de dinainte de 1989:

 • peste 800 de apartamente construite in zona Vişeu de Sus - Borşa
 • Centrul de recuperare Borşa
 • Casa de Cultură Vişeu de Sus
 • Sectia de pediatrie a spitalului Vişeu de Sus
 • Hotel Stibina Complex Borşa
 • Fabrica de mobilă Vişeu de Sus

 

Vă oferim experiența celor 30 de ani de activitate în domeniul construcțiilor!

Mioriței 4, Vișeu de Sus

+40 262 353100

+40 262 353988

info@conrepsa.ro