CONSTRUCȚII - MONTAJ | INSTALAȚII

Portofoliu lucrări

Realizăm lucrări ce înving timpul


De-a lungul celor peste 30 de ani de activitate, societatea noastră a finalizat un număr impresionant de lucrări, de diferite complexități si acoperind o plajă largă de domenii. Printre beneficiarii serviciilor noastre se numără atât unități teritorial administrative, consilii locale, primării, consilii județene, direcții silvice, regii naționale dar și bănci, societăți comerciale si persoane fizice.

Mai jos regăsiți, spre exemplificare, o mică parte a lucrărilor finalizate sau în curs de finalizare.

Beneficiar: Comuna Moisei prin Primăria Comunei Moisei

Extinderea rețelei publice de canalizare a apelor uzate menajere în comuna Moisei, jud. Maramureș

Beneficiar: Comuna Coas

Execuția lucrărilor de construcții - montaj, aferente obiectivului de investiții ”Modernizare cămin cultural în localitatea Coaș, comuna Coaș, județul Maramureș”

Beneficiar: Comuna Copalnic Mănăștur

Extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Lăschia, comuna Copalnic Mănăștur, județul Maramureș

Beneficiar: Comuna Ruscova

Modernizare străzi de intereres local în comuna Ruscova, județul Maramureș

Beneficiar: Oraș Baia Sprie

Asigurarea mobilității în orașul Baia Sprie prin modernizarea sistemului de transport public în comun și pietonalizarea zonei centrale a orașului

Beneficiar: Comuna Copalnic Mănăștur

Modernizare drumuri agricole în comuna Copalnic Mănăștur, județul Maramureș

Beneficiar: UAT Oraș Vișeu de Sus

"Realizarea proiectului tehnic, detalii de execuție, caiet de sarcini, liste de cantități, documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și asistența tehnică din partea proiectantului pe toată durata contractului de execuție lucrări și Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții cu titlul “REABILITAREA / MODERNIZAREA STRĂZILOR: MERILOR, CIOCÂRLIEI, AUREL VLAICU, IZVOARE ȘI STANISOAREI DIN ORASUL VIȘEU DE SUS, JUD MARAMURES”"

Beneficiar: Comuna Copalnic Mănăștur

Extindere alimentare cu apă în localitatea Copalnic Mănăștur, comuna Copalnic Mănăștur, județul Maramureș

Beneficiar: UAT Oraș Vișeu de Sus

Extinderea și dotarea cu echipamente medicale a Ambulatoriului integrat al Spitalului Orășenesc Vișeu de Sus

Beneficiar: Comuna Cupșeni

Reabilitare în vederea eficientizării consumului de energie a Cabinetului medical în comuna Cupșeni, jud. Maramureș

Beneficiar: DIRECȚIA SILVICĂ MARAMUREȘ

Întreținere și serviciul de mișcare pe linie CFF Valea Vaserului la Ocolul Silvic Vișeu

Beneficiar: Comuna Lăpuș

Reabilitare școala gimnazială (Corp C1 și Corp C2) din localitatea Lăpuș, județul Maramureș

Beneficiar: U.A.T. Orașul Săliștea de Sus

Lotul 2 - Lucrări de execuție și prestări servicii de proiectare și inginerie (PT+DE, asistență tehnică pe durata execuției) pentru componenta: REABILITARE URBANĂ RECREATIVĂ ȘI CULTURALĂ - OBIECTIVELE PARTE CAROSABILĂ, PISTA PENTRU BICICLETE, TRASEE PIETONALE, PASARELA, ALINIAMENT DE ARBORI, PARCARE

Beneficiar: Orașul Tăuții Măgherăuș

Amenajare "Parc de relaxare și agrement Hoșteze, Oraș Tăuții Măgherauș" cod SMIS 118763

Beneficiar: Consiliul Județean Maramureș

Contractul de proiectare și execuție lucrări ''Reabilitare DJ187, Leordina (DN 18) - Ruscova - Repedea - Poienile de Sub Munte'' LOT 2

Beneficiar: CEC Bank SA

'Executarea lucrărilor de amenajare la Agenția CEC Bank Vișeu de Sus (MM)''

Beneficiar: DIRECȚIA SILVICĂ MARAMUREȘ

Întreținere și serviciu de mișcare Cale Ferată Forestieră Valea Vaserului și Servicii de deszăpezire

Beneficiar: Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA prin DIRECȚIA SILVICĂ MARAMUREȘ

Refacere Pod CFF Măcârlău - Direcția Silvică Maramureș

Beneficiar: Comuna Șișești

Execuție lucrări de modernizare cămin cultural în localitatea Bontaieni

Beneficiar: U.A.T. Comuna Cupșeni

Proiectare și execuție pentru obiectivul de investiție: ”Extindere rețele de canalizare în localitatea Ungureni” comuna Cupșeni

Beneficiar: Comuna Copalnic Mănăștur - Primăria

Extindere rețea de canalizare ape uzate manajere în comuna Copalnic Mănăștur, localitatea Berința, județul Maramureș

Beneficiar: Primăria Comunei Poienile de sub Munte

Lucrări de subtraversare - alimentare cu apă

Beneficiar: UAT Cavnic

Reabilitare centru civic al orașului Cavnic, județul Maramureș

Beneficiar: S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A. - Sucursala Ardeal

MM-CL-14 Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție a apei potabile și a apelor uzate menajere din Sighetul Marmației, Vișeu de Sus, Baia Mare, Seini, Tăuții Maghereuș, Baia Sprie, Târgu Lăpuș

Beneficiar: A.N. ”APELE ROMÂNE” - ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SOMEȘ TISA

Amenajare râu Lăpuș pentru apărare împotriva inundațiilor pe sectoarele loc. Băiuț, Tg Lăpuș, Remetea Chioarului și Lăpușel - confluența râu Someș

Vă oferim experiența celor 30 de ani de activitate în domeniul construcțiilor!

Mioriței 4, Vișeu de Sus

+40 262 353100

+40 262 353988

info@conrepsa.ro